Les Pubilles 500ml vidre | Molí del Set

Les Pubilles 500ml vidre

Les Pubilles 500ml vidre

Oli d’oliveres centenàries. Les oliveres centenàries transmeten molt més el potencial aromàtic i donen més profunditat a l’oliva. Però com a contrapartida són menys productives i moltes veg

Preu0,00 €