Història | Molí del Set

Història

Esteu aquí

Ens trobem en un indret carregat de bellesa i d’història. Al S. VI aC els Ilergets ja s’hi feien el seu propi oli d’oliva i la tradició s’ha mantingut fins ara. Potser per això considerem l’olivera un conreu autèntic que reflexa molt el clima i la nostra cultura.

Les nostres oliveres, moltes d’elles centenàries, han format part d’aquest paisatge i han estat testimonis silenciosos durant dècades, tirant arrels i obsequiant-nos amb els seus fruits.

Per crear el nom comercial Molí del Set ens hem inspirat amb la Balma dels Punts, unes pintures rupestres situades a les nostres finques que conserven mostres de les creences dels grups neolítics i epipaleolítics.

El conjunt pictòric conté un total d'onze dibuixos que combinen dos estils: el naturalista i l’esquemàtic. El primer està representat pel cèrvol i el segon pel gran conjunt de punts, un dels més importants de Catalunya (es comptabilitzen més de 400 punts). La forma tan ben organitzada dels punts i l'estreta relació d'aquests amb el cèrvol fan pensar en alguna forma de còmput, associada al quadrúpede, un animal divinitzat. Així mateix, en la part superior de la paret frontal s'observen diversos conjunts gravats de pentalfes i d'una creu que podrien datar d'època medieval.

Degut al seu interès, com a evidència excepcional de la capacitat intel·lectual de l'ésser humà, aquest conjunt està declarat Bien de Interés Cultural del Patrimonio Histórico Español i Bé Cultural d'Interès Nacional del Patrimoni Cultural Català, essent des de 1998 Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO amb el nom administratiu convencional d’Art Rupestre de l'Arc Mediterrani de la Península Ibèrica (Fonts: Associació Catalana d'Art Prehistòric ACAP).

Si voleu visitar les pintures rupestres, ens podeu contactar a info@molidelset.com